Letra "Torra Fyn Gwallt Yn Hir" de Super Furry Animals

 


Nei di dorri fy ngwallt yn hir?
Will you cut my hair long?
Reit i lawr at fy nhin
Right down to my arse
Nei di dorri fy ngwallt yn hir?
Will you cut my hair long?
Reit i lawr at fy nhin
Right down to my arse

Fydd neb yn eistedd wrth fy ymyl
No-one will be sitting next to me
Pan dwi ar y bws
When Im on the bus

Nei di dorri fy ngwallt yn hir?
Will you cut my hair long?
A paid a geund dim ffys!
And dont make a fuss!

Nei di dorri fy ngwallt yn hir?
Will you cut my hair long?
Dros fy eiliau
Over my eyelashes
Nei di dorri fy eiliau
Will you cut my eyelashes
Dros nghlustiau?
Over my ears?

Os ywr dyfodol yn y fantol
If the futures in the balance
Nai ddim clywed dim!
I wont hear a thing!

Nei di dorri fy ngwallt yn hir?
Will you cut my hair long?
Pam lai? Pam ddim?
Why not? Why not?
Nei di
Will you

Siswrn! Nei di dyfu fy ngwallt, pan dwi tyfu fyny, tyfu fyny?
Scissors! Will you cut my hair, when Im growing up, growing up? (X4)

Nei di dorri fy ngwallt yn hir?
Will you cut my hair long?
Reit i lawr at fy nhin
Right down to my arse
Nei di dorri fy ngwallt yn hir?
Will you cut my hair long?
Reit i lawr at fy nhin
Right down to my arse


BuscaLetras.com te ha ofrecido la letra de Torra Fyn Gwallt Yn Hir de Super Furry Animals gratis. También tenemos el resto de letras de Super Furry Animals en nuestra web. Disfruta de su música y sus canciones.

TOP CONTENIDO