Letra "Trôns Mr Urdd" de Super Furry Animals

 


Hei, Mr Urdd
Hey, Mr Urdd
Neud di ddangos imi ffyrdd
Will you show me the ways
O garu, heb amharu
Of love, without damage
Ar fy meddwl, yn ormodol
To my mind, necessary
Dwi isho gweld fy nyfodol
I want to see my future

O, dwin gwisgo trons Mr Urdd
Oh, Im wearing Mr Urdds pants
Gwnes i ddwyn nhw pan oedd neb yn sbio
I stole them when nobody was watching
Cyn torri lawr a chrio
Before breaking down and crying

O, dwin gwisgo trons Mr Urdd
Oh, Im wearing Mr Urdds pants
Maen cyfaddef popeth ar y bathodyn
It confesses everything on the badge
Maen waeth na gwisgo blodyn
Its worse than wearing a flower

Yng Ngellilydan gydar wawr
In Gellilydan with the dawn
Maer gwlith mor llachar ar y llawr
The dew is so bright on the floor
O dan y wawr
Under the dawn

Ar y ffordd i Drawsfynydd
On the way to Trawsfynydd
I drwsion sgidiau yn siop y crudd
To repair my shoes in the cobblers shop
Erbyn hanner dydd
By midday

O, dwin gwisgo trons Mr Urdd
Oh, Im wearing Mr Urdds pants
Maen waeth na gwisgo sgodyn
Its worse than wearing fish


BuscaLetras.com te ha ofrecido la letra de Trôns Mr Urdd de Super Furry Animals gratis. También tenemos el resto de letras de Super Furry Animals en nuestra web. Disfruta de su música y sus canciones.

TOP CONTENIDO