Letra "Y Teimlad" de Super Furry Animals

 

Y teimlad syn gyrru bobol i anghofio amser
The feeling that makes people forget time
Y teimlad syn gyrru ti i feddwl nad ywr dyfodol mor fler
The feeling that makes you think the future isnt so bad
Y teimlad sydd yn dod a cyn sbarduno gobaith
The feeling that comes before sparking off hope
Tin gweld y tywod llwch ond tin gweld fod yno flodau
You see the sand dust but you see that theres flowers

Y teimlad, beth ywr teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad sydd heb esboniad
The feeling thats inexplicable
Y teimlad, beth ywr teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad syn cael ei alwn gariad
The feeling that is called love
Cariad, cariad, y teimlad
Love, love, the feeling

Mae hapusrwydd yn codi ac yn troi yn wir rhywbryd
Happiness rises and turns true sometimes
Ac maen dangos fod yno rhywbeth mewn hyd yn oed dim byd
And it shows that theres something even in nothing
A pan maer teimlad yno mae bywyd yn werth parhau
And when the feeling is there, life is worth continuing
Ond yn ei absenoldeb maer diweddglo yn agosau
But in its absence the end approaches

Y teimlad, beth yw y teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, sydd heb esboniad?
The feeling, which is inexplicable?
Y teimlad, beth yw y teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, syn cael ei alwn gariad
The feeling that is called love


BuscaLetras.com te ha ofrecido la letra de Y Teimlad de Super Furry Animals gratis. También tenemos el resto de letras de Super Furry Animals en nuestra web. Disfruta de su música y sus canciones.